Skip to main content

Algemene voorwaarden

Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden

Liemers Fietsen respecteert in onze activiteiten jouw privacy. Wij willen je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in jouw belang maar ook in het belang van Liemers Fietsen zelf.

Liemers Fietsen volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij je duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als je besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met je te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Liemers Fietsen streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheer procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd. Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door Liemers Fietsen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Liemers Fietsen draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.