X

Liemers Fietsen leasefiets

Door onze nauwe samenwerking met Kompier Lease kunt u bij ons ook een fiets leasen.

Elke dag zorgeloos en zonder onderhoudskosten naar en van uw werk fietsen? Met de leasefiets is dit nu wel heel makkelijk: met een operational lease, die uw werkgever faciliteert, kunt u zonder zorgen en onderhoudskosten direct opstappen! U kunt kiezen voor een gewone fiets of een praktische (high speed) e-bike; volledig uitgerust zoals u wilt én met volledig onderhoud, reparatie, fietsverzekering en pechhulp.

Voordelen van het leasen van een fiets:

  • Elk type fiets is mogelijk, ook een (high speed) e-bike!
  • Geen hoge aanschafkosten
  • Inclusief: onderhoud en reparatie, verzekering tegen diefstal en schade, ongevallen opzittende(n)verzekering, verhaalsrechtbijstand en pechhulp
  • Met de fiets naar het werk is beter voor uw gezondheid
  • Nooit meer in de file of zoeken naar een parkeerplek

Meer informatie: zakelijk leasen of privé leasen.

Zo’n 40% van het woon-werkverkeer in Nederland is minder dan 15 kilometer. Toch is er iets dat ons tegenhoud om deze korte afstanden te gaan fietsen. Met een Leasefiets gaat u er zeker op vooruit!

Naast de leasefiets is er ook nog een ander alternatief, Werkkostenregeling (WKR).

Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2015 bestaat het Fietsplan niet meer, maar valt dit onder de werkkostenregeling. Binnen de WKR kan de werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon, de zogenaamde vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers. De werkgever kan zonder beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken binnen de zogenaamde forfaitaire ruimte van 1,2% van de loonsom. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets. Het mag tevens een elektrische fiets of scooter zijn. Daarnaast kan een werkgever zelf de frequentie van verstrekken, de hoogte van de aanschaf, het type fiets of de aard van het gebruik bepalen.

Als een werkgever boven deze 1,2% uitkomt, moet over het meerdere een naheffing van 80% worden afgedragen. Dit betekent dat werkgevers die gebruik maken van de Werkkostenregeling bij moeten houden hoeveel er verstrekt en vergoed wordt, aangezien de grens van 1,2% van de loonsom in de gaten gehouden moeten worden. Veelal zal een werkgever binnen de WKR een fietsbudget vaststellen. Bijvoorbeeld 20% van de ruimte van de WKR wordt benut voor het beschikbaar stellen van fietsen. De werkgever kan bepalen dat een deel van de werknemers wel recht hebben op een fiets en een deel niet. Uiteraard moet dit wel overeenkomen met de arbeidsvoorwaarden.

Binnen de WKR bestaat ook de mogelijkheid voor de werkgever om een renteloze lening te verstrekken aan de werknemer voor aanschaf van een fiets. De aanschaf van de fiets moet overlegbaar zijn. Als de werkgever een kilometervergoeding betaalt, kan de lening hiermee terugbetaald worden.

Wat houdt de werkkostenregeling in?

Vanaf 1 januari 2015 vervallen de fiscale regels voor vergoedingen en verstrekkingen (waaronder de fietsregeling, personeelsuitjes, kerstpakketten, bedrijfsfitness etc.). Deze vallen dan onder de werkkostenregeling. De werkgever heeft een budget van 1,2% van de totale loonsom die hij kan benutten voor vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers. Wordt dit budget overschreden, dan moet de werkgever 80% naheffing betalen.

Wat betekent de werkkostenregeling voor de werkgever?

Dit betekent dat werkgevers die gebruik gaan maken van de werkkostenregeling bij moeten houden hoeveel er verstrekt en vergoed wordt, omdat ze de grens van 1,2% van de loonsom in de gaten moeten houden. Ook zal daarbij nagedacht moeten worden over de toekenning van de beschikbare ruimte aan het personeel. Maken ze daar een totaal bedrag van of gaan ze de beschikbare ruimte per individuele werknemer berekenen?

Wanneer gaat de werkkostenregeling in?

De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht, maar is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers.

Hoe zit dat precies?

Elke werkgever kon met ingang van 2011 jaarlijks kiezen voor alle vergoedingen en verstrekkingen (zoals de fiets van de zaak, bedrijfsfitness, personeelsuitjes, kerstpakketten etc.) volgens de huidige regels uit te blijven voeren óf deze allemaal onder te brengen in de werkkostenregeling. Tot 2014 kon er ieder jaar opnieuw een keuze gemaakt worden tussen beide mogelijkheden. Vanaf 1 januari 2015 bestaat alleen de werkkostenregeling nog.

Houdt het bedrijfsfietsplan nu op te bestaan?

Nee, zeker niet. Tot en met 2014 kan er van de huidige bestaande fiscale fietsregeling gebruik worden gemaakt. Ook na invoering van de werkkostenregeling blijft de mogelijkheid voor een 'fiets van de zaak' bestaan. Echter zal er dan wel door de werkgever moeten worden gekeken naar het beschikbare budget, om een naheffing te voorkomen.

Hoe past de fiets in de werkkostenregeling?

De huidige fietsregeling vervalt onder de WKR. Daarvoor in de plaats kan de werkgever zonder beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken binnen de forfaitaire ruimte van 1,2% van de totale loonsom. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets. Het mag ook een elektrische fiets of scooter zijn. Daarnaast kan een werkgever zelf bijvoorbeeld de frequentie van verstrekken, de hoogte van de aanschaf, het type fiets of de aard van het gebruik bepalen.

Vergoedingen en verstrekkingen; wat houdt dat in?

Binnen het bedrijfsfietsenplan is het verstrekken van een fiets voor het woon-werkverkeer door de werkgever aan de werknemer, verreweg de meest gebruikte methode. Dit houdt in dat de werkgever de fiets aanschaft en onmiddellijk in eigendom overdraagt aan de werknemer. Soms wordt er binnen het bedrijfsfietsenplan gekozen voor het vergoeden van de fiets, in dat geval wordt de fiets eerst door de werknemer aangeschaft en vervolgens door de werkgever vergoed. In beide gevallen is het vervolgens het meest gebruikelijk dat de werknemer als tegenprestatie brutoloon of brutoloonbestanddelen voor de fiets inlevert; het zogenaamde uitruilen of verrekenen. In alle gevallen, vergoeden, verstrekken en al dan niet uitruilen, telt het fiscaal voordelige deel mee in de 1,2% van de totale loonsom.

Hoe kan de werkgever omgaan met een beperkte forfaitaire ruimte?

Het kan natuurlijk zijn dat de forfaitaire ruimte van 1,2% niet voldoende is om voor meerdere medewerkers een fiets aan te schaffen. Binnen de WKR bestaat de optie om de niet uitgekeerde reiskosten te gebruiken voor het aflossen van een renteloze personeelslening, waarmee een fiets kan worden aangeschaft. Op deze manier blijft de forfaitaire ruimte ongemoeid. De aanschaf van de fiets kan wel verrekend blijven met brutoloonbestanddelen. Naast deze mogelijkheid bestaan er nog meer mogelijkheden om medewerkers een 'fiets van de zaak' te blijven aanbieden, bijvoorbeeld door middel van een leaseconstructie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over welke mogelijkheden er zijn voor een bedrijfsfiets? Neem dan contact met ons op.

Delen:
Contact

Liemers Fietsen
Ploenstraat 11
6921 PM Duiven

T. 0316-261337
E. info@liemersfietsen.nl
I. www.liemersfietsen.nl

Openingstijden

Maandag: gesloten
Dinsdag: 9.00 - 18.00 uur
Woensdag: 9.00 - 18.00 uur
Donderdag: 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
Zondag: gesloten

Social media